Čechy

Historie vinařské oblasti Čechy

Vinná réva se na naše území dostala pravděpodobně zásluhou římských legií v době vlády císaře Marca Aurelia Probuse (276–282). Dále i křesťanská mise sv. Konstantina (Cyrila) a sv. Metoděje v roce 863 přispěla k rozvoji pěstování vinné révy na tehdejším území Velké Moravy. Pravděpodobně z Velké Moravy se dostala vinná réva do Čech. Mohla se také dostat do Čech i cestou ze západu, z Východofrancké říše. Velkomoravská říše (833–906) je obdobím kdy se rozvijí vinařství. Kníže Svatopluk daroval sud moravského vína Ludmile a Bořivojovi k narození syna Spytihněva. Víno Ludmile natolik zachutnalo, že vysazují první vinice mezi obcemi Nedomice a Dřísy u Mělníka. Vnuk Ludmily Václav ( Svatý Václav 907–935) se učí vyrábět víno a je nazýván jako „Supermus magister vinearum“ – nejvyšší perkmistr vinic. Vinařství a vinohradnictví podporuje i církev a kláštery. Dalším iniciátorem rozvoje českého vinařství byl král český a císař Karel IV. Ten vydal 16.2.1358 nařízení o zakládání vinic. Vydává i tzv. „Právo viničné“. Tím chrání české vinařství, mimo jiné i před dovozem vín z jiných zemí. V období husitských válek, v 15. století, dochází ke zničení mnoha vinic. Obnova vinařství a vinohradnictví nastává za vlády panovníka Jiřího z Poděbrad a dále  Vladislava Jagellonského. Za vlády Rudolfa II. Habsburského (1552–1612)  dochází na našem území k přílivu cizinců. Ty sebou přinášejí nové technologie v pěstování vinné révy a výroby vína. Na počátku 16. století se v Čechách nachází na 3500 ha vinné révy. Tato doba je považována za největší rozvoj vinařství. Tehdy bylo nejvíce vinic v Praze a okolí, v Mělníku, Litoměřicích, Mostě a v Lounech. V roce 1590 Rudolf II. vydal „Instrukci o vinařství“. Po jeho smrti (v období třicetileté války 1618–1648) vinařství naprosto upadá. Obnova nastává až v dalším století. V roce 1748 Řehoř Volný rozdělil vína do jakostních tříd. V 19. století nastává boj s révokazem. Nové vinice jsou vysázeny zejména v okolí Mělníka, Litoměřic, Mostu a nově i Prahy. Na konci tohoto století nastává úpadek vinařství v Čechách. Po obou světových válkách mnoho vinic leželo ladem. Měšťané ztratili zájem na obnově vinic. Věnovali se více obchodu a řemeslům. Plocha vinic v Čechách v roce 1995 byla pouhých 392 ha. Změna nastává až po roce 1989 kdy pozvolna nastává změna ze socialistické normy z kvantitativního na kvalitativní hledisko. Dochází k obrodě vinohradnictví. Vinaři navazují na staré tradice. Využívají moderní technologie při pěstování, tak i při výrobě.

Charakteristika vinařské oblasti Čechy
Česká republika se nachází v mírném pásmu severní polokoule. Střídání počasí během roku dává možnost pěstování vinné révy jen v určitých částech ČR. Jedna ze dvou vinařských oblastí České republiky je vinařská oblast Čechy. Vinařská oblast Čechy obsahuje schválená území pro pěstování vinné révy a dělí se na dvě podoblasti: Litoměřická a Mělnická. Obsahuje 66 vinařských obcí. Dříve se Čechy dělily do šesti oblastí: pražská, mělnická, čáslavská, mostecká, žernosecká a roudnická. Podle legislativy Evropské Unie patří oblast Čechy do vinařské zóny „A“, tedy do nejchladnější. Klimatické podmínky se dají charakterizovat jako kontinentální s běžnými anomáliemi. Tím, že se střídají teplé dny a chladnější noci, se zrání hroznů zpomaluje. Přináší to však pozitivní vliv na vývoj aromatických látek v bobulích a jejich koncentraci. Víno se tím projevuje vyšší intenzitou a bohatou rozmanitostí vůní. V těchto podoblastech Čech dosahuje průměrná teplota 8,7°C a ve vegetačním období okolo 15 °C. Vinařská oblast Čechy patří v Evropě k nejsevernějším oblastem. Pokud porovnáme teplejší a slunnější kraje jižně od nás, nejsou Čechy zrovna ideálním územím pro pěstování vinné révy. Bývá u nás často chladno. Přesto je v Čechách mnoho míst, ve střední a severní části, kde je réva vysázena. Vinice jsou osázeny v nesouvislých plochách. Vína tak mají nezaměnitelný charakter. Mají velmi zajímavé spektrum vůní a chuťový projev. Vinice se nacházejí kolem řek Labe, Vltavy, Berounky a Ohře na jižních chráněných svazích. Vinařská oblast Čechy je osázená révou vinnou na 642 ha. Bílá vína z vinařské oblasti Čechy jsou typově přirovnávána k vínům z Porýní. Typická odrůdová skladba je Rulandské šedé, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Muškát Ottonel a Kerner. Z červených Modrý Portugal, Dornfelder a Rulandské modré. Vína z české oblasti se poslední dobou velmi často umisťují na prestižních soutěžích po celém světě.

Scroll to Top