Dekantace vína

Konzumenti vína jsou zvyklí pít čiré víno. Některá kvalitní vína však obsahují volně rozptýlené částečky. V bílých vínech vznikají vysrážením kyseliny vinné krystalky. Připomínají šupinky či krystaly mořské soli usazené na dně sklenky. V červených vínech se vytváří sedlinka v podobě tmavého prášku či vloček na dně nebo po stěnách lahve. Ani jeden druh segmentu není škodlivý, ale kvůli estetickému dojmu ho většinou odstraňujeme. Pokud necháte lahev před otevřením přes noc stát, při opatrném zacházení zůstane většina sedlinky u dna lahve. Víno pak můžete dekantovat nebo pomalu rozlít do sklenic a na dně nechat půl deci nebo deci zbytku.
Dekantování znamená přelití vína do karafy. Provádí se kvůli oddělení sedimentu od vína. V tomto případě se jedná většinou o starší nefiltrovaná vína… Mladá vína se dekantují z důvodu aby se víno provzdušnilo a zharmonizovalo. Mladá vína se se otevírají kvůli vydýchání půl až dvě hodiny před servírováním, vína robustní lze nechat vydýchat čtyři až dvanáct hodin.
Před dekantací se karafa „vyvíní,“ a to tím způsobem, že nalijeme nepatné množství vína dovnitř a krouživým pohybem opatrně vyléváme do připravené sklenky. Při nalévání otevřenou láhev vína opatrně přelijeme nad zapálenou svíčkou tak, abychom sledovali případné sedimenty, které do karafy nepatří.

Scroll to Top