Rok na vinici a ve sklepě

Rok na vinici a ve sklepě

Pro toho, kdo pěstuje hrozny a vyrábí víno, vrcholí práce ve vinohradu a ve sklepě nejdůležitějším okamžikem v roce – vinobraním a týdny těsně následujícími. Mezi regiony a jednotlivými vinaři existuje mnoho rozdílů v postupu práce. Pokusme se popsat nejdůležitější činnosti v jednotlivých měsících. Na prvním místě uvádíme severní polokouli, stejně tak jako nejprve popisujeme práce na vinici a teprve poté práce ve sklepě.

Leden / Červenec

Prořezávání

Tato práce se většinou provádí ručně uprostřed zimy. Suché výhonky se stále častěji používají při grilování. Odrůdy rodící dříve se prořezávají později, aby se oddálilo rašení pupenů a minimalizovalo nebezpečí námrazy.

Jablečno-mléčné kvašení může proběhnout uprostřed, ať už se odehrává v sudech nebo cisternách. Nutná je neustálá kontrola a laboratorní rozbory, měří se aktivita mléčných kultur a hladiny kyselin.

Únor / Srpen

Prořezávání pokračuje

Obnažené drátoví a systémů se podle potřeby opravují.

Doplňování

Víno se v chladném počasí smršťuje a doplňování zmenšuje nebezpečí oxidace. Prázdný prostor mezi hladinou vína a stěnou sudu musí být minimální, uzávěr (většinou plastový) vzduchotěsný. Pokud je zátka nahoře, musí se doplňovat častěji, než když je na straně, a to jednou či dvakrát týdně.

Březen / Září

Výsadba nových rév je jarní záležitost, stejně tak jako ochrana před škodou, například před králíky. Často vznikne něco na způsob mini skleníku, v němž je révě tepleji a navíc je ochráněna před útoky zvěře.

Lahvování vín, která se budou pít mladá.  Malí vinaři si často domluví návštěvu kvalitní pojízdné linky s potřebnou kapacitou, aby si zde zajistili lahvování svých vín.

Duben / Říjen

Odstraňování planých odnoží pomůže soustředit energii do mladých výhonků, které se právě objevily.

Stáčení, přečerpávání vína z jedné nádoby do druhé, zbavuje vína kalů na dně, uhynulých kvasinek a podobně. Provádí se vzápětí dokvašení, trochu provzdušnění není nikdy na škodu. Během prvního roku může být víno stáčeno až čtyřikrát.

Květen / Listopad

Postřik proti mrazu (pokud je dost vody) je moderní způsob boje proti katastrofě, pokud teplota klesne pod bod mrazu. Jiné způsoby ochrany pupenů jsou přenosné větráky s možností regulace teploty. Čidla hlásící pokles teplot a jsou namontována na strategických místech vinohradu.

Začátek přípravy lahvování a sestavování objednávek, aby mohlo být víno expedováno dříve, než přijdou letní vedra.

Červen / Prosinec

Vázání výhonků, důležité zvláště u velmi aktivních rév ve vlhkém prostředí. Réva bude schopnější přeměnit sluneční světlo v kvalitní hrozny v dostatečném množství. Konstantní počasí je zapotřebí pro tvorbu zdravých vinných květů a dosažení vysokého výnosu.

Kvalitní vína mohou být stáčena ještě několikrát, než přijdou letní vedra.

Červenec / Leden

Práškování proti hmyzu a nemocem v plném proudu. Déšť a vlhké počasí přinášejí plísně. Práškovací techniky jsou různé. Záleží většinou na finančních možnostech vinohradníka, někdy ovšem i na tom, jak je vinice velká a hustě vysázená.

Lahvování vyzrálých vín, která jsou ve svém druhém roce, před příchodem léta. Přesný den a hodinu určí připravenost vína, množství, kapacita linky a personálu.

Srpen / Únor

Letní vinobraní.

Hrozny pro červené víno začínají červenat a měknou. Stále častěji probíhá zelená či letní sklizeň, kdy se odstraňují  méně zralé, nebo přebytečné hrozny. Smysl tohoto počínání je soustředit teplo slunečních paprsků a výživu ze země do méně bobulí, což se projeví koncentrovanějším, hutnějším, kvalitnějším vínem. Pokud však přijde delší období sucha, bobule se scvrknou a vyprodukují neharmonické víno.

V teplých regionech musí být vinařství připraveno sklízet, v nejteplejších regionech už možná vinobraní probíhá.

Září / Březen

Vinobraní je nejčastější a nejdůležitější operace tohoto měsíce, i když rozhodování, kdy přesně začít  sklízet, je ještě důležitější.

Ve sklepě je toto období z celého roku nejúnavnější, pracuje se 24 hodin bez zastávky. Veškerá technologie a suroviny jako kvasinky, kultury, kyseliny, cukr musí být v nejlepší formě neustále k dispozici.

Říjen / Duben

I když je po sklizni, slunečné počasí může tvořit karbohydrátové rezervy v kmeni, což pomáhá úspěšnému přečkání zimy a zdravému rašení na jaře.

Stlačování klobouku ze slupek, které vyplavaly během kvašení na povrch, aby se udržely vlhké, víno se provzdušnilo a došlo k vyluhování barvy a aromatických složek. Je nutno potápět klobouk denně a vyžaduje to velkou sílu. Existuje celá řada mechanických pomůcek.

Listopad / Květen

Listy žloutnou, zlátnou a pokud jsou napadeny neškodnými viry, krásně rudnou. Po prvním mrazíku opadnou. Je možné sít mezi řadami doprovodnou plodinu.

Pročištění, čeření, u vážných červených vín ve druhém roce rozšlehaným vaječným bílkem, který přitáhne mikroskopické pevné částečky, jež ve víně neustále plavou, až časem doputují na dno. Také se používá želatina či jiné substance. Jednoroční vína se mohou stočit z fermentační cisterny do sudů.

Prosinec / Červen

Ve vinohradu se teď získávají rouby na množení. Révy jsou dormantní a v pohodě vydrží zimní chlad, pokud teplota neklesne pod minus dvacet stupňů Celsia. Prořezávání může začít.

První ochutnávky prvních vín. Rozhoduje se o spojování různých partií. Jablečno-mléčné kvašení, probíhající často za pomoci speciálních mléčných kultur a zateplení sklepa, je v plném proudu.

 

Scroll to Top