Oxid siřičitý (CO2) se při výrobě vína používá po tisíciletí. Ve víně působí jako konzervant (brání množení mikroorganizmů) a antioxidant (váže na sebe kyslík ve víně a zabraňuje tak jeho oxidaci). Lze říci, že bez oxidu siřičitého se víno prakticky nedá vyrobit a síření je i zákonem povolená metoda i pro ekologické zemědělství. Oxid siřičitý je zároveň známý alergen a zákonem po celé Evropské unii je dáno, že pokud víno obsahuje oxid siřičitý, tak musí být tato skutečnost uvedena na etiketě. Zákonem je dáno i povolené množství SO2, které se vztahuje k obsahu zbytkového cukru ve víně. Protože tento alergen může při vyšších koncentrací u citlivějších jedinců, například astmatiků, způsobit určité problémy – dušnost, bolesti hlavy atd. – hledají se různé techniky a prostředky, jak těmto nežádoucím účinkům zabránit. Tak se před lety objevil „Pure Wine“, což je za necelých 5 dolarů pár kapek peroxidu vodíku, nebo potravinářský přírodní produkt nazvaný „SO2GO“. Ten podle hodnověrných laboratorních výsledků snižuje obsah konzervačních látek ve víně až o 80 %.

V únoru příštího roku by se měl objevit nový, přímo revoluční výrobek, který jeho autor, chemik James Kornacki – letos v červnu získal doktorát na prestižní Northwestern University v Chicagu – nazval „ ÜLLO“. Kornacki vyvinul potravinářský polymer filtr, který je schopen „odebrat“ siřičitany obsažené ve víně (vytváří kovalentní vazby se siřičitany). To zní zejména v USA, kde spotřebitelé stále důrazněji vyžadují potraviny bez konzervantů, velmi přitažlivé. O to více, že tu je dobrozdání od specialistů z ústavu imunologie na Rush University Medical Center. Porézní polymerní materiál filtru by měl odstranit nejen siřičitany, ale zároveň víno žádoucím způsobem provzdušnit. Samozřejmě výrobce, který změnil původní název společnosti „Kickstarter“ na přesvědčivější „Sulfighter“, zaručuje, že takto „přefiltrované“ víno nic neztratí ve vůni ani v chuti. Předpokládaná cena sady deseti filtrů by měla být 20 USD.

Scroll to Top