Uskladnění vína

Při uskladnění vína je důležitá teplota. Někdo tvrdí, že pro uskladnění vína je jen jediná ideální teplota, a ta když se změní pouze o jeden stupeň ať už nahoru nebo dolů, tak to má vliv na kvalitu vína. Ale ve skutečnosti to není tak přísné. Jako ideální teplota pro uskladnění vína se považuje teplota 11 °C. Ale nejdůležitější je pro víno vytvořit prostředí, kde je teplota v rozmezí 5-18 °C a kde nedochází ke krátkodobým  výrazným tepelným výkyvům. Čím vyšší teplota, tím dříve dochází k oxidaci vína. Můžeme se tedy setkat se stejným vínem, které je uskladněné při teplotě 18 °C, že po stejné době je víno starší, než to co je uskladněno v prostředí s teplotou 11 °C.
Důležitá je poloha lahve při uskladnění. Lahve by se měly skladovat ve vodorovné poloze, tak aby korkové zátky byly neustále vlhké, prostě aby nevysychaly. Obchody nabízejí různé regály a stojany na víno, záleží pouze na vašich možnostech a vkusu, co si vyberete. Samozřejmě můžete nechat víno v kartonech, či v přepravkách uložených tak, aby korkové zátky nevysychaly. Skladuje-li se víno ve svislé poloze, korek časem vyschne a smrští se a potom se přes uvolněný korek dostane k vínu vzduch, který způsobí oxidaci vína. Pro dlouhodobé uskladnění vína je kvůli vysychání korku důležitá i určitá vlhkost vzduchu (min. 50 %).
A vliv světla na  víno? Víme, že pro víno je nejškodlivější ultrafialová část světelného spektra. Také sluneční ale i umělé světlo vínu vadí. Proto výrobci vín používají hnědé lahve, které poskytují vínu větší ochranu než lahve ze zeleného skla. Odborníci staví tmu a teplotu na stejnou úroveň, oba dva tyto faktory mají nejdůležitější vliv na kvalitu vína při jeho uskladnění.

Scroll to Top